Akadálymentes változat
 
 
Településképi Arculati Kézikönyv

Ároktő Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette a község Településképi Arculati Kézikönyvét és településkép védelméről szóló rendeletét. Az elfogadott dokumentumokkal kapcsolatosan véleményt nyilvánítani és észrevételt tenni a postmaster@aroktopm.t-online.hu címen keresztül lehet.
Vissza