Akadálymentes változat
 
 
EFOP-1.6.2-16-2017-00134 Ároktő fejlesztése – szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal


 

Kedvezményezett: Ároktő Község Önkormányzata

Projekt címe: Ároktő fejlesztése – szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

Támogatás összege: 199,78 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2023.05.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00134

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, - melyből nem városi jogállású települések (községek és nagyközségek) száma 482 - 1384 – főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek. Jelen pályázati konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A most kezdődő program Ároktő Község Önkormányzata és Dél-Borsodi Romák Integrációját Elősegítő Közhasznú Egyesület konzorciumi együttműködésében valósul meg. A településen két szegregátum található, a Petőfi utca - József Attila utca - Béke utca által határolt 1. szegregátum, ahol a KSH adatai szerint összesen 73 lakos él, amelyből 44 fő 15 és 59 év közötti aktív korú. A második telep az Ady Endre utca - belterületi határ - Bajcsy-Zsilinszky utca - Arany János utca - Széchenyi utca - Damjanich utca - Béke utca - Széchenyi utca területén lévő 2. szegregátum, ahol a KSH adatai szerint összesen 125 fő él, amelyből 69 fő 15 és 59 év közötti aktív korú. Tehát a KSH 2011-es adatai szerint Ároktőn összesen 198 fő él szegregált körülmények között, amelyből 113 fő tartozik a 15 és 59 év közötti korcsoportba. A település infrastruktúrája hiányos, a két szegregátum 79 házának 85%-ában található vezetékes víz. Szennyvíz-rendszer, vezetékes gáz nem elérhető a településen. A konzorcium által megfogalmazott részcélok a pályázati felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a következők:

•    Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);

•    Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;

•    Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;

•    Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;

•    Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;

•    Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;

•    Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;

•    Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;

•    Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;

•    Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;

•    Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);

•    Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;

•    Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;

•    Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;

•    Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;

•    Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;

•    Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;

•    Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;

•    Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;

•    Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra

Jelen pályázat általános célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.


   
   
Vissza