Akadálymentes változat
 
 
Pályázat Gyerekház vezető munkakör betöltésére.


Ároktő Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Biztos Kezdet Gyerekház

Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan ideig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 75/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyerekház vezetői feladatok ellátása, napi munkafolyamatok megszervezése, munkatársak munkájának irányítása, a fejlesztő szakemberek munkavégzésének koordinációja, családokkal való napi munka irányítása, heti és havi team megbeszélések irányítása, a gyerekház dokumentációs rendszerének működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018 (XII. 4.) EMMI rendelet szerint rendelkezik az alábbi képesítések valamelyikével:
  • felsőfokú pedagógiai végzettséggel vagy felsőfokú egészségügyi végzettséggel vagy pszichológusi végzettséggel vagy szociálpedagógiai végzettséggel vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.A) és 2.B) pontjában a bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsődék, önálló bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítések valamelyikével vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalattal, és vállalja, hogy a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül eredményesen elvégzi a Biztos Kezdet Alapképzést.

•         magyar állampolgárság,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat, illetve gyermekek részére szervezett csoportos foglalkozások, fejlesztő tevékenységek terén szerzett gyakorlat, tapasztalat
 • Biztos Kezdet Gyerekházban szerzett tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy Ároktő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Csizmadia Judit polgármester nyújt, a 49/354-102-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak Ároktő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 824-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Gyerekház vezető.

•         Elektronikus úton Szabóné Csizmadia Judit részére a polgarmester@arokto.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabóné Csizmadia Judit polgármester, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

 Vissza