Akadálymentes változat
 
 
Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéről


 

Tájékoztatás

a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéről

 

 

A családi fogyasztói közösségek, azaz a jogilag egy ingatlanon élő, egy mérőórát használó, de több családból álló lakóközösségek – legfeljebb 4 lakásig - szintén igénybe vehetik a rezsicsökkentett áron elérhető gázmennyiséget.

 

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete

a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 

A Korm. rendelet azokra a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokra is kedvezményes árú gázmennyiséget határoz meg, amelyek nem társasházakban vagy lakásszövetkezetekben vannak. Bevezeti a „családi fogyasztói közösség” fogalmát, amit akkor lehet alkalmazni, ha egy társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon több (legfeljebb négy) „lakás rendeltetési egység” van. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi, de a jogosultságot később ellenőrizhetik.

A rendelet nem írja elő, hogy a családi fogyasztói közösség tagjainak rokoni kapcsolatban kellene lennie, a földgázellátásról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó a jogosult, tehát az egy házban, pontosabban az egy mérőórán történő fogyasztás ténye számít. Az új rendelet emellett plusz kedvezményes gázmennyiségére jogosítja azokat is, akik otthonteremtési támogatást (CSOK) tetőtér-beépítésre veszik igénybe. Ők a lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatásával kaphatják meg a kedvezményt a szolgáltatótól. Tehát az egy mérőórás, CSOK-támogatásból, tetőbeépítéssel bővített házak támogatott gázfogyasztása megduplázható lesz.

A családi fogyasztói közösség igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt a jegyző állítja ki. A kérelem a kérelmező lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán adható le személyesen hivatali nyitvatartási időben vagy írásban postán, valamint ügyfélkapun keresztül.

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 17. pontja szerint felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. A 47. pont a lakossági fogyasztót az alábbiak szerint definiálja: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

 

A hatósági bizonyítvány csak a rezsifogyasztás támogatott mennyiségének módosítására szolgál, a családi fogyasztói közösségként elismert ingatlan nem minősül társasháznak.  A hatósági bizonyítvány birtokában a gázszolgáltatótól lehet igényelni a többletmennyiséget, ami a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől jár időarányosan.

Ha a szolgáltató kérésére lefolytatott ellenőrzésből kiderül, hogy az ingatlan használata nem felel meg a családi fogyasztói közösség fogalmának, úgy a felhasználó köteles a piaci ár másfélszeres értékén visszafizetni a jogtalanul igényelt gázártámogatással fogyasztott gázmennyiséget.

 

Kérelmet szükséges benyújtani a települési önkormányzat jegyzője felé hatósági bizonyítvány kiállítására, amely illetékmentes. Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

a)      a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,

b)      a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található,

c)      a rendeltetési egységek mindegyike maradéktalanul megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak:

„ a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

-          a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

-          a főzést, mosogatást és az étkezést,

-          a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

-          az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer­tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

 

Mezőcsát, 2022. szeptember 12.

 

Kovács Zsuzsanna s. k.

jegyző                Vissza