Akadálymentes változat
 
 
Ároktő Község Önkormányzata pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.


Ároktő Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ároktő Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. július 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi utca 14/A.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A védőnő munkája során közreműködik az alapellátás keretében a családok, ezen belül kiemelten a várandósok, gyermekek és nők egészségvédelmében, a népegészségügyi feladatok ellátásában. Területi védőnői feladatok keretében gondoskodik a nővédelemről, a várandós anyák gondozásáról. Gyermekágyas időszakban segítséget és tanácsot nyújt az édesanyáknak, továbbá újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig ellátja a gyermekek gondozását is. Ezenkívül végzi az óvodákba járó, valamint az oktatási intézményekbe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozását, a családgondozást, valamint egyéni és közösségi egészségfejlesztést. Nevelés-oktatási intézmény védőnőjeként feladatát képezi a tanulók védőnői vizsgálata, személyi higiéniájuk ellenőrzése, az orvosi vizsgálatok előkészítése, védőoltásokkal kapcsolatos szervezési és előkészítési feladatok elvégzése, pályaválasztás segítése és az elvégzett feladatokkal kapcsolatos dokumentációk vezetése.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány


Elvárt kompetenciák:

  • önálló munkavégzés, jó kommunikációs készség, nyitottság, rugalmasság,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. november 7. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Csizmadia Judit polgármester nyújt, a 49/354-102 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ároktő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi utca 53/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2332-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: védőnő. 
  • Elektronikus úton Szabóné Csizmadia Judit polgármester részére a polgarmester@arokto.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Szabóné Csizmadia Judit polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi utca 53/A. 


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Ároktő Község honlapja


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arokto.hu honlapon szerezhet.

 


 Vissza