Pályázat Gyerekház vezető munkakör betöltésére.Ároktő Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Biztos Kezdet Gyerekház

Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan ideig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 75/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyerekház vezetői feladatok ellátása, napi munkafolyamatok megszervezése, munkatársak munkájának irányítása, a fejlesztő szakemberek munkavégzésének koordinációja, családokkal való napi munka irányítása, heti és havi team megbeszélések irányítása, a gyerekház dokumentációs rendszerének működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         magyar állampolgárság,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Csizmadia Judit polgármester nyújt, a 49/354-102-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak Ároktő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 824-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Gyerekház vezető.

•         Elektronikus úton Szabóné Csizmadia Judit részére a polgarmester@arokto.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabóné Csizmadia Judit polgármester, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Ároktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.