Tájékoztatás RGYK meghosszabbításárólTÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt szülőket/törvényes képviselőket a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdése alapján az alábbiakról:

A 2020. november 4-e és a 2022. június 30-a között lejáró:

a)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,

b)  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya

2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.

 

Ároktő, 2022. június 1.

 

                                                                                       Gyöngyösiné dr. Fekete Adrienn s. k.

                                                                                                      kirendeltségvezető