Akadálymentes változat
 
 
EFOP-2.4.1-16-2017-00064 Ároktő felzárkózik – szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)


 

 
 


Szociális bérlakás felépítése/létrehozása, cserhaj pontok kialakítása, játszótér és színpad építése

 

Kedvezményezett: Ároktő Község Önkormányzata

Projekt címe: Ároktő felzárkózik – szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)

Támogatás összege: 199,48 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.11.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00064

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a deszegregációs folyamatok elindítását, megerősítését új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával. A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. A 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet)) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza majd az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, - melyből nem városi jogállású települések (községek és nagyközségek) száma 482 - 1384, főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. A beazonosított szegregátumokban élő hátrányos helyzetű csoportok kitörésének esélyeit növelő humán szolgáltatások (szociális szolgáltatás, segítő-támogató, ellátó rendszer) az átlagtól lényegesen gyengébb minőségben állnak rendelkezésre, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott vagy teljesen hiányzik. Hasonlóan ehhez, a munkához jutás esélye ezeken a településeken az országos átlaghoz képest alacsonyabb. Ezeknek a periférikus élethelyzeteknek a felszámolását szolgálják a szegregált élethelyzetek kezelésére indított komplex telepprogramok. Jelen konstrukció az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció által támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával.

Jelen pályázat célja a kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítása, 6 Szociális bérlakás felépítése/létrehozása, cserhaj pontok kialakítása, játszótér és színpad építése. A program keretében a következő infrastrukturális beavatkozásokra kerül sor:

- 6 db bérlakás kialakítása

- Csillagház, közösségi ház létrehozása

- Csillagpont, szolgáltató pontok kialakítása

- közterület fejlesztés játszótér és színpad kialakítással

A felsorolt fejlesztések egyrészt az integrált lakhatási körülmények biztosítását, másrészt a település lakosai számára nyújtandó szociális, oktatási, munkaerőpiaci szolgáltatások ellátását, illetve egyéb közösségi szolgáltatások ellátását teszik lehetővé. Mindezen beruházások szerves részét képezik az EFOP 1.6.2-16-os pályázatban megfogalmazott humán fejlesztési tevékenységeknek.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

 Vissza